eskjær gods


Eskjær er beliggende smukt, centralt mellem Hjørring og Frederikshavn.  Ejendommen er i dag naturfredet ved en frivillig fredning.
Gården har et jordtilliggende på 282 ha. Fordelt på skov, ager, mose, sø, park mm.
Her dyrkes traditionelt landbrug, skovbrug og juletræer. Gården har også en mindre  besætning af limousine kødkvæg.lej sommerhuset

Find vej til Eskjær Gods